Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı : FİDAN DEPOSU – Gürbüz CANDAN
Adres : Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi No:54
Ovakent / ÖDEMİŞ / İZMİR
Telefon: +90 532 394 37 29

1.2. ALICI:

İş bu sözleşme kapsamında ALICI www.fidandeposu.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI’ nın, üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır. ALICI üyelik işlemlerini gerçekleştirdiği anda satış sözleşmesini okumuş, onaylamış ve kabul etmiş sayılırlar.
ALICI: *********************************
Adres: *********************************

MADDE 2: KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.fidandeposu.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
2.2. ALICI, satışa konu ürün ve hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ve hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü ve hizmeti sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
2.3. www.fidandeposu.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
2.4. ALICI, sözleşmede belirtilen ürünler veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
2.5. İşbu sözleşme, ALICI’ nın ürünün siparişine ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi vermesinden sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu ürün, ALICI tarafından belirlenmiş olan *********************************** adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir. Teslim adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo Şirketinin teslim edebildiği bölgelerin dışında kalan bir adres ise ALICI ürünü Kargo Şirketinin şubesinden almakla yükümlüdür. ALICI, SATICI’yı Kargo Şirketinin teslimat yaptığı bölge dışında kalınması nedeniyle yaşayabileceği sıkıntılardan sorumlu tutamaz.

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

4.1. Teslimat masrafları ALICI’ ya aittir. Teslim anında ALICI’ nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir.
4.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ ya aittir.
4.3. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’ nın hesabına geçmesinden sonra yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 3 iş günü (Pazartesi – Cuma) içinde Kargo Şirketine teslim eder.
4.4. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.
4.5. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene ederek kırık, ezik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ ya aittir.
5.2. Ayrıca ALICI, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.
5.3. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı ve fatura ile iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
6.2. SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul etmektedir.
6.3. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından ve ürünün iadesinden sonra 10 gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder.
6.4. SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. SATICI, ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ ya bildirimde bulunmak zorundadır. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa kıymetli evrakı 10 gün içinde iade edilir.

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

7.1. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.fidandeposu.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
7.2. SATICI, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.
7.3 SATICI sitede yer alan Mal / Ürün veya Hizmetin; Türünü, Miktarını, Markasını / Modelini, Rengini, Adedini, Satış Bedelini ve Ödeme Şeklini ALICI’ya bildirilmeden değiştirebilir.

MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 9: VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10: VADE FARKI

10.1. Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 1`nin üzerinde olan alışverişlerde vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. Bu oranlar site üzerinde belirtilmektedir. SATICI bu oranları günün şartlarına göre değiştirebilir.
10.2. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

MADDE 11: PEŞİNAT TUTARI

Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12: ÖDEME PLANI

12.1. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.2. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13: CAYMA HAKKI

13.1. ALICI’ nın cayma hakkından faydalanabilmesi için; yapılan satışın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamına giren bir satım sözleşmesine dayanması; iadenin, satın alınan ürünün ambalajı açılmadan, tahrip edilmeden, bozulmadan ve ürün kullanılmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.
13.2. Ürünün kutusu üzerindeki, ithalatçı veya üretici firma tarafından yapıştırılmış olan etiketlerin yırtılması, vakumlu veya jelâtinli ambalajın açılması,tekrar satılabilirlik özelliklerinin kaybedilmiş olması durumlarında, iade talepleri kabul edilmemektedir. ALICI, ürünü kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle yükümlüdür.
13.3. İade işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikli olarak ALICI’ nın www.fidandeposu.com adresinden “İADE” bölümünde bulunan matbu iade formunun doldurulması gerekmektedir. Bu form doldurulmadan yapılacak iade talepleri kabul edilmeyecektir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.
13.4. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşması ve ürünün iade edilmesini takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
13.5. İade edilecek ürünün ayıplı olması halinde kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 15: FİDE FİDAN BİTKİ TOHUMLAR VB. İLE İLGİLİ ÖZEL HUSUSLAR

15.1. Fideler, Fidanlar, Bitkiler,Tohumlar vb. leri canlı materyallerdir, her birinin toprak, sulama, iklim, gübreleme ve budama istekleri farklıdır. SATICInın bütün bunları kontrol etmesi mümkün değildir. ALICI bütün bunları biliyor sayılır. Fideler, Fidanlar, Bitkiler,Tohumlar vb. lerinin toprak, sulama, iklim, gübreleme ve budama isteklerinin yerine getirilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
15.2. Fideler, Fidanlar, Bitkiler,Tohumlar vb. lerinde genel olarak %5 fire oluşabilir. Kış (uyku) döneminde dikilen bu ürünlerin tutup tutmadığı vegetasyonun başlamasından itibaren 45 gün içerisinde belli olur. Bu süre içerisinde fire oranı %5 in üzerinde ise durum yazılı olarak SATICIya bildirilir. SATICI gerekli incelemeleri yapar. SATICInın hatasından kaynaklanan zararlar telafi ürün olarak karşılanır. 45 günlük süreyi geçen şikayetler ve tüplü-saksılı ürünlerle ilgili şikayetler dikkate alınmaz.
15.3. Sipariş edilen Fideler, Fidanlar, Bitkiler,Tohumlar vb. lerinin ismine doğruluğu ve hastalıklardan ari olması SATICInın garantisi altındadır. SATICInın hatasından kaynaklanan zararlar telafi Fide, Fidan, Bitki,Tohum vb olarak karşılanır. ALICI telafi Fide, Fidan, Bitki,Tohum vb. lerinin teminini beklemek istemezse SATICI garantisi altındaki bu ürünlerin bedelini iade eder. ALICI telafi Fide, Fidan, Bitki,Tohum vb. verilmesi veya ürün bedelinin iadesinden daha fazla zarar talep edemez.


MADDE 16: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17: YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Alınan Mal ve Hizmet Fide, Fidan, Bitki ve Tohum gibi Bitkisel ürünlerile ilgili ise Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Hakem Heyeti yetkilidir. Diğer alınan Mal ve Hizmetlerde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

MADDE 18: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

TARAFLAR

SATICI: Fidan Deposu - Gürbüz CANDAN
ALICI : ******************************************

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.